เนื่องจากทาง บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด จะมีการปิดนับสต็อกสินค้าในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดด้านใน

 เนื่องจากทาง บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด จะมีการปิดนับสต็อกสินค้าในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 โดยจะไม่มีการซื้อ-ขาย เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทางบริษัทต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ทีนี่ด้วย