2562-08-29 11:07

2562-08-29 11:07:34

บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

2559-12-15 14:48

2559-12-15 14:48:04

เนื่องจากทาง บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด จะมีการปิดนับสต็อกสินค้าในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดด้านใน

อ่านเพิ่มเติม...