REX INDUSTRIES CO.,LTD.

หัวใจอุตสาหกรรมของ REX

การติดตั้งระบบท่อ – แก๊ส น้ำ ฯลฯ – ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เหนือสิ่งอื่นใด เราได้ทุ่มเทความพยายามลงไปที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – ผลิตภัณฑ์ที่มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวางรวมไปถึงการติดตั้งระบบท่อที่มีความก้าวหน้าสามารถต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้ โดยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอายุการใช้งานเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้น และด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีของ REX เราได้ผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมอันหลากหลาย ภายใต้ 3 แนวทางสำคัญคือ การตัด การเชื่อมต่อ และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยไร้ข้อกังวล ด้วยการขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ไซต์งาน อีกแง่มุมที่สำคัญของสายการผลิตของเราก็คืออุปกรณ์การตรวจสภาพท่อ และระบบการจัดการน้ำที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลชีวิตของพวกเราให้ปลอดภัยโดยการมีน้ำดื่มที่สะอาด และเพื่อเป็นการมอบชีวิตที่ปลอดภัยไร้กังวลให้กับทั้งลูกค้าของเราและสังคมโดยรวม REX ได้ทุ่มเทความพยายามลงไปที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และการตลาด ซึ่งทำให้ได้น้ำที่สะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

 

 CUSTOMER RELATIONS

ปรัชญาขององค์กร

“ผลประโยชน์ 3 ประการ”

ปรัชญา “ผลประโยชน์ 3 ประการ” ของเราพุ่งเป้าไปที่การให้ประโยชน์ลูกค้าของเรา พนักงานของเรา และสังคมโดยรวมด้วยจิตวิญญาณแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เราได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อให้แต่ละฝ่ายของทั้ง 3 ฝ่ายนี้ได้มีความสุขไปกับความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในขณะเดียวกันเราได้พุ่งเป้าไปที่การตอบแทนสู่สังคมสมัยใหม่ด้วย

 

เป้าหมายของเรา:

1. เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการเดิมและด้วยเหตุนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้แก่สังคมของเราด้วย
2. เพื่อสร้างบริษัทที่เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจในอย่างสูงในหมู่ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมระบบท่อและที่อื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าประทับใจ
3. เพื่อสร้างบริษัทให้พนักงานแต่ละคนทำงานในเชิงรุกและพนักงานแต่ละคนได้สร้างคุณูปการอันมีคุณค่านโยบายการผลิต

 

Manufacturing Policy

นโยบายการผลิตของเราอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเริ่มต้นที่ลูกค้าของเรา – ที่ไซต์งาน
จุดเริ่มต้นของเรานั้นถูกฝังตรึงอยู่ในหลักพื้นฐาน 3 ประการ:

  • ไปในที่ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์

  • รู้รอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  • คิดและทำในสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

 

 AN OUTLINE OF REX

Established
August, 1925
Capital
Y90,000,000 (REX Group Total : Y1,050,000,000)
Chairman
John K. Miyagawa
President
Junichi Miyagawa
Registered address & Finance Dept.
1-4-5 Nishi Shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, Japan
Head Office & Main Factory
1-9-3 Hishiya-Higashi, Higashi-Osaka, Japan
Tottori Factory
1124-7 Takata, Daisen-cho, Saihaku-gun, Tottori Japan
Branch Offices
Tokyo and Osaka
Sales Offices
Sapporo, Sendai, Tokyo, Maebashi, Kanagawa, Nagoya, Osaka, Hiroshima and Kyushu
No. of Employees
180 (REX Group Total : 300)
Activities and Products
Planning, development, production, manufacture, sales and marketing of Pipe Threading Machines, Cutters, Fusion Units, Copper Tube Tolls, Diamond Core Drills and Machinery & Equipment for the Environment, Water systems, and Equestrian-related products etc.
Group Companies
REX International U.S.A., Inc
Suzhou REX Electro-Machinery Co., Ltd.
REX International Asia Co., Ltd.
REX Industries Europe S.r.l.
REX Industries India Pvt. Ltd.