บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเซีย จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 7 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

เลขที่ 22/9 หมู่ 10 ชอยบางนา-ตราด 53 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพถี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ทั้งนี้ รบกวนคู่ค้าทุกท่านออกเอกสาร เป็นที่อยู่เดิมได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00น. เท่านั้น

และการจัดส่งเอกสารหากคาดว่าบริษัทจะได้รับเอกสารหลังวันที่ 30 สิงหาคม 2ร562 รบกวนจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ใหม่

บริษัทฯ จึงรียนมายังคู่ค้าทุกท่าน ทากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

คุณประภารัตน์ โทร.088-865-977 หรือคุณอ้อมใจ โทร.096-884-0736

ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.

REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.

ที่อยู่

29/10 หมู่ 7 ซอยพลูเจริญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล์ : Info@rexasia.co.th

โทร : +66-(0)2-103-4496

โทรสาร : +66-(0)2-103-4497

Line@ : @rexasia

NEWSLETTER SIGNUP

Get the scoop on new products and the latest tech papers.